WERKWIJZE

Om van probleem naar oplossing te gaan, werken we volgens PACT-R-model.

STAP 1

aanmelding: eigen initiatief, huisarts, zorgverlener, werkgever

STAP 2

intakegesprek: face to face (ZOOM) het probleem in kaart brengen

STAP 3

assessment: welke tools heb je nodig en wat past bij je?

STAP 4

plan van aanpak: binnen acht weken heb jij de hulp die je nodig hebt

STAP 5

the follow-up: het doel is behaald, wat heb je nog meer nodig

Referenties

Referenties

Financiële problemen

Ruben: In 2019 zat ik in financiële problemen, ik kreeg steeds meer schulden, relatieproblemen en ging niet meer naar school. Dit had invloed op mijn prestaties thuis, op school en in de kerk. Toevallig kwam ik in gesprek met Dr. Ferdinand Igbeche. Hij luisterde geduldig maar hij vroeg ook meteen: “Hoe betaal jij de vaste lasten?” Ik antwoordde: “Ik kom geen een maand uit.” Hij moedigde mij aan beter met geld om te gaan. In de eerste maand ging ik minder geld uitgeven aan dingen die ik niet echt nodig had, maar toch kwam ik niet uit. Maar in de derde maand merkte ik dat ik wel alle rekeningen kon betalen. En door iedere maand hetzelfde te doen, begon ik over te houden. Bovendien kreeg ik meer aanbiedingen voor werk en kon ik mijn schulden verder afbetalen. Door een gesprek met hem kon ik stappen zetten in mijn leven.

Slechte gedachten

Michael: In 2011 emigreerde ik naar Nederland om snel geld, crimineel of niet, te verdienen, want ik was het zat om mijn moeder te zien lijden door gebrek aan geld. Mijn plan was dus snel geld verdienen maar ook naar de kerk blijven gaan. In de tweede week sprak Dr. Ferdinand mij aan: “Het is hier geen Curaçao hè”. Ik was verbaasd. Wie is deze man? Maar ik luisterde toch, en zonder iets te vertellen over mijn plannen, spraken we over de toekomst, hoe ik dichterbij God kan blijven en goed kan zijn voor mijn moeder. Dit gaf een totaal andere kijk op mijn leven. Ik begon echt te luisteren naar zijn preken en ging meer horen in zijn levenslessen. Ik paste kleine dingen in mijn leven aan en zonder het te beseffen, had ik geen slechte gedachten meer. Soms dwaal ik van het pad af, maar Dr. Ferdinand blijft in mij geloven, en kan ik met zijn hulp op het rechte pad blijven.

Ruzie in de relatie

Robert: In de eerste dagen in Nederland had ik iemand gezien die ik wel heel leuk vond. We kwamen in contact met elkaar en van het een kwam het ander. Maar het ging allemaal wel erg snel voor me. In die periode klaagde ik bij Dr. Ferdinand veel over haar ouders. Op dat moment zei hij tegen mij “een meisje dat niet naar haar vader luistert, luistert nooit naar haar man”. Ik dacht: ik heb haar wel onder controle. Maar mijn vriendin en ik kregen ruzie met elkaar en met de mensen die het beste met ons voor hadden. Op een dag zei hij tegen mij “stop met waar je mee bezig bent en focus op jezelf”. Ik zei tegen hem ‘oké sir’, om geen discussie te krijgen, maar ik ging gewoon verder. Twee weken daarna zei hij hetzelfde. Daarna probeerde ik hem te ontwijken, maar ik dwaalde af en belande in grote problemen, met een kind als gevolg.  Nu heb ik spijt van veel dingen, had ik maar eerder geluisterd. Gelukkig zie ik Dr. Ferdinand vaak en hij helpt me nu om alles goed te krijgen.

Samen met het gezin

Curt en Nancy zijn ruim zestien jaar getrouwd en genieten van hun prachtige gezin met hun twee dochters. Dr. Ferdinand Igbeche stapte net voordat ze gingen trouwen hun leven binnen. Curt en Nancy wilden graag een mentor hebben om emotionele en financiële gezinskwesties te bespreken. Vrij snel na het huwelijksfeest dienden de eerste problemen zich aan. Dr. Ferdinand heeft hen toen geholpen op de positieve dingen in het leven te focussen en zich te richten op de toekomst: “Je kunt niet vooruitrijden en tegelijkertijd in de achteruitspiegel kijken”. In de jaren daarna bleek dat zijn inzichten hun kracht geven. Ze houden focus ondanks de vele uitdagingen. Stap voor stap zagen ze dat het voor henzelf en voor iedereen mogelijk is te genieten van de mooie dingen van het leven. “Wij zijn dankbaar dat Ferdinand ons heeft geholpen met het vinden van onze weg en met het behalen van onze doelen. Ze leken onbereikbaar, maar als je ziet waar we nu staan, dan mogen we in onze handen knijpen.”

Noot: deze referenties zijn gebaseerd op echte verhalen. De namen zijn gefingeerd om betrokkenen en de situaties niet herleidbaar te maken.